RIETTEELT EN NATUURBEHEER

Wij kunnen een rol spelen bij adviseren bij het beheer van uw rietland. Veel rietpercelen hebben een natuurbestemming met een bepaalde natuurwaarde. Die natuurwaarde is van belang bij het jaarlijks bijstellen van het Natuurbeheerplan van uw provincie. Wij kunnen daarbij adviseren over te nemen maatregelen, die een afweging zijn van opbrengst versus natuurbijdrage.

Soms worden ingrijpende cultuurtechnische maatregelen voorgestaan.