PACHT AANGELEGENHEDEN

Uw pachtpercelen liggen op de kaartweergave niet altijd op de plek, waarvan u verwacht dat deze zouden liggen. Soms is de beschrijving van het pachtcontract niet langer toereikend voor een juiste plaatsbepaling.

Overleg met uw verpachter is een eerste stap. Daarna volgen meerdere stappen, zoals de aanpassing van het vigerende pachtcontract met behoud van bestaande rechten. Aanpassing van de pachtprijs i.o.m. de grondkamer en de termijn zijn evident, evenals het type contract.

Wij kunnen u daarbij van dienst zijn.