KADASTRALE GESCHILLEN

[20 nov. 2017]

Welke situaties kunnen zich voordoen?

1.De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling eens zijn over dat gebruik. Er zijn meer dan 2 partijen.

2.De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling eens zijn over dat gebruik. Er zijn 2 partijen.

3.De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling niet met elkaar eens zijn over dat gebruik of dat 1 of meer partijen daarbij aanspraak maken op extra grond buiten dat gebruik. Er zijn meer dan 2 partijen.

4.De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling niet met elkaar eens zijn over dat gebruik of dat 1 partij daarbij aanspraak maakt op extra grond buiten dat gebruik. Er zijn 2 partijen.

5.Andere denkbare situaties.

Ad 1.

De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling eens zijn over dat gebruik. Er zijn meer dan 2 partijen.

Ad 2.

De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling eens zijn over dat gebruik. Er zijn 2 partijen.

RIETadvies (RA) bemiddelt tussen partijen. Partijen spreken een nieuwe kadastrale grens af, welke in het veld wordt uitgezet en wordt aangewezen bij aanwezigheid van getuigen; elk van de 2 partijen draagt een getuige aan. RA regelt een kadastrale herinmeting. RA regelt vervolgens dat de nieuwe begrenzing in het kadastrale register wordt doorgevoerd.

RA regelt, nadat alles naar behoren is geëffectueerd, de verdeling van de te verrekenen kosten van het Kadaster tussen partijen en eventueel richting getuigen.

Ad. 3.

De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling niet met elkaar eens zijn over dat gebruik of dat 1 of meer partijen daarbij aanspraak maken op extra grond buiten dat gebruik. Er zijn meer dan 2 partijen.

RIETadvies (RA)

Ad. 4.

De kadastrale grenzen verschillen van het grondgebruik, waarbij partijen het onderling niet met elkaar eens zijn over dat gebruik of dat 1 partij daarbij aanspraak maakt op extra grond buiten dat gebruik. Er zijn 2 partijen.

RIETadvies (RA) treedt in dit geval op voor 1 van de partijen en is daarmee partij geworden. RA zoekt alle historische informatie bijeen, welke kan bijdragen voor een goed eindresultaat van zijn opdrachtgever.

Die historische informatie betreft onder andere een kadastrale recherche naar de gang van totstandkoming van de huidige kadastrale situatie. Daarbij wordt een kadastrale weergave gereduceerd uit het verleden, soms terugvoerend tot de situatie in 1832 als belangrijk ijkpunt in het kadastrale verleden.

Een andere belangrijke informatiebron betreft de historie van het grondgebruik in kwestie. RA gaat dit na door interviews onder aanpalende grondeigenaren, welke mogelijk informatie daarover kunnen geven of mensen kennen die daarover meer kunnen vertellen. RA gaat deze mensen dan interviewen. Tevens vraagt RA deze mensen hun verklaringen te willen bekrachtigen met een handtekening. Deze handtekening komt dan te staan onder een ‘Verklaring van Aanwijzing en Gebruik’ (VAG), welke door RA is opgesteld. In de VAG worden de persoons- en NAW-gegevens en antecendenten van de getuigen opgenomen met een weergave van de gebruikssituatie van de grond c.q. het terrein in kwestie.

Alle verkregen informatie is basis voor of (1.) een notariële bekrachtiging met verwerking in het kadastrale register of (2.) een gang naar de civiele rechter, om dit te bewerkstelligen. Voor de laatste optie is een advocaat vereist, welke dan weer door RA word bijgestaan.

RIETadvies is met haar ervaring op dit traject u graag van dienst.