ECOLOGISCH ADVIES

Wij kunnen een rol spelen in het bepalen van de natuurwaarde van uw percelen. Wij kunnen vegetatie-opnames verzorgen en de resultaten ervan voordragen aan uw provincie voor haar Natuurbeheerplan. Dit plan is bepalend voor de hoogte van uw natuursubsidie.

Ook de (avi-)faunistische waarden van uw percelen kunnen wij in beeld brengen.