CULTUURTECHNIEK

Projecten van infrastructurele aard vergen vaak cultuurtechnisch onderzoek en begeleiding. Met name in het agrarisch gebied.

Wij kunnen zorgdragen voor dit onderzoek bij uw projecten. Een landbouwkundig advies kan daar deel van uitmaken. Tevens kunnen wij de cultuurtechnische begeleiding verzorgen.