BODEMKUNDE EN HYDROLOGIE

Uw woon- of bedrijfssituatie kan een bodemkundig-hydrologisch onderzoek vergen. Dat is het geval bij bijvoorbeeld overlast van (grond-)water.

Na onderzoek kunnen wij adviseren over bodemkundige maatregelen (zoals bodem-verbetering) of ontwatering (zoals drainage).