BEMIDDELING NATUURSUBSIDIE

Natuur- en landbouwpercelen kunnen een natuurbestemming hebben en kunnen daardoor mogelijk in aanmerking komen voor natuursubsidie. Wij kunnen een rol spelen bij het verkrijgen van natuursubsidie op uw perceel.

Dat kan direct door de natuurwaarde te bepalen en deze mee te laten wegen bij het jaarlijks bijstellen van het Natuurbeheerplan van uw provincie. Indirect kan dit door u bij te staan in het te doorlopen traject van uw natuursubsidie-aanvragen voor uw percelen.